Slovníček kancelárskych riešení – 1. časť 

Pripravili sme si pre Vás sériu krátkych noviniek, v ktorých Vám budeme objasňovať základné pojmy, ktoré úzko súvisia s našou každodennou prácou.

Ergonómia je veda, ktorá sa zaoberá tvarom predmetov, pričom jej snahou je, aby predmety boli svojim tvarom čo najviac prispôsobené tvaru ľudského tela, a tak udržiavali jeho prirodzené držanie. Príkladom môže byť stolička, ktorá svojim tvarom núti sediaceho sedieť vzpriamene a predchádza tak pokriveniu chrbtice.

Akustika je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá vznikom, šírením a popisovaním zvuku. Zvuk vzniká, keď pružné pevné teleso, alebo aspoň jeho časť, kmitá, teda sa chveje. Šíri sa pružným prostredím, ktoré je schopné ho prenášať. Ľudia vnímajú zvuk od 16Hz až po 20000 Hz. Nepravidelné kmitanie telesa vnímame ako hluk.

Osvetlenie – Vykonávanú pracovnú činnosť sleduje pracovník spravidla zrakom. Preto jednou z hlavných podmienok pracovného prostredia je osvetlenie. Cieľom optimálneho riešenia svetelných podmienok pre prácu je zabrániť zrakovej únave, zvýšiť pracovnú pohodu a produktivitu práce.

Nechať odpoveď

Vaša emailová adresa nebude uverejnená