Svetlo ovplyvňuje našu psychickú pohodu

Svetlo ovplyvňuje našu psychickú pohodu

LED osvetlenie bolo navrhnuté pre rôzne možnosti využitia a mnohé z nich sú naozaj výnimočné. Jedna z prevratných LED technológií osvetlenia podporuje navodenie stavu psychickej pohody a ovplyvňuje náladu človeka.

Ako môže LED osvetlenie nabudiť stav psychickej pohody?

Každé ľudské telo funguje na princípe vnútorných biologických hodín, ktoré sú ovplyvňované prírodným svetlom, teda slnkom. Zatiaľ čo denné svetlo podporuje stupeň aktivity človeka, pri západe slnka nastáva opačný proces a ľudská aktivita sa postupne znižuje, až nakoniec telo prejde do spánku počas noci.

Bolo dokázané, že i umelé osvetlenie dokáže simulovať tento prírodný proces. LED osvetlenie nastavené na fungovanie podľa vnútorných ľudských biologických hodín dokáže napodobniť efekt prírodného svetla na naše telo.

Pokročilé ovládanie LED technológie je stičným bodom medzi psychológiou a svetelnou technológiou. Nová metóda pôsobenia svetlom predstavuje efektívne liečenie mnohých pacientov trpiacich psychickými problémami a častými výkyvmi nálad.

Výsledky výskumu ukázali rôznorodý vplyv na ľudí, ktorí trpia premenlivosťou nálad, na respondentov s narušeným spánkovým cyklom, nádorovými ochorenia, atď…

Alarmujúce zistenia o náraste výskytu pocitov úzkosti, premenlivosti nálad a neefektívnosť človeka v pracovnom prostredí, prinútil vedcov zamerať pozornosť na túto oblasť a poukázal na nevhodný vplyv osvetlenia na človeka. Avšak sprvoti neboli nájdené žiadne spojenia medzi stavom človeka v pohodovom stave a ošetrovaním pomocou osvetlenia.

V súčasnosti štúdie zamerané na LED osvetlenie vychádzajúce z ľudskej psychiky našli spojenie medzi kontrolou vplyvu osvetlenia a riešením psychických problémov človeka, vedúce k prevratným výsledkom. Vedci zistili, že LED osvetlenie zlepšuje stav psychickej pohody, kontroluje rovnováhu medzi spiacim, zobúdzajúcim sa a bdelým cyklom, zvyšuje koncentráciu človeka, atď…

LED osvetlenie môže byť taktiež použité na stimuláciu ľudského organizmu, vedúcemu k lepšiemu pracovnému výkonu v kancelárií, alebo v školskej triede. Vytvára atmosféru, ktorá stimuluje naše pozitívne emócie a príjemný pocit človeka. Správnym nastavením svietivosti táto metóda umožňuje plnohodnotnejší oddych a spánok ako aj vyššiu produktivitu v práci. Preukázal sa i pozitívny vplyv pri prevencií a liečení chronických ochorení. LED osvetlenie prihliadajúce na stav psychickej pohody, význame ovplyvňuje denný rytmus človeka a vylepšuje jeho zdravie a náladu.

Štúdie ďalej ukázali, že kontrolovaným vplyvom smeru, farby a teploty svetla, LED osvetlenie podporuje biologické, vizuálne a emocionálne potreby

 

LED osvetlenia ovplyvňujúceho stav psychickej pohody

Podľa štúdií, má osvetlenie vychádzajúce z psychického stavu človeka veľký potenciál využitia na trhu. Prognóza je, že LED osvetlenie ovplyvňujúce náladu, bude v čoraz vyššej miere používané na školách, v kanceláriách, v domácnostiach, v nemocniciach, komerčných budovách a očakáva sa, že tento priemysel sa čoskoro stane dôležitým segmentom na trhu. V Európe daná metóda nadobúda revolučný pohľad na vývoj v rámci svetelného priemyslu a predpokladá sa, že do roku 2020 tento druh osvetlenia mal dominovať mnohým segmentom na európskom trhu.

Je predpoklad, že západná a stredná Európa budú predstavovať najväčší trh (cca 75%) pre LED osvetlenie ovplyvňujúce stav psychickej pohody do roku 2020. Tesne ich budú nasledovať severná, južná a východná Európa.

Navrhnutie týchto komplexných riešení na báze LED osvetlenia, ich integrácia do softwéru a ich inštalácia otvorí mnoho obchodných príležitostí v rôznych sektoroch. Tento vývoj nevytvorí veľa možností výhradne pre výrobcov LED svietidiel, ale aj ovplyvní aj mnoho iných sektorov ako napríklad architektúru, inžinierstvo, poskytovateľov softwéru, atď.

Nechať odpoveď

Vaša emailová adresa nebude uverejnená